Uveljavljanje znižanja plačila vrtca zaradi stanovanjskega kredita

Občinski svet MO Novo mesto je na 17. seji dne 20.10.2016 sprejel Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto.

Novost v občinskem sklepu je bila v 4. odstavku sklepa, ki določa, da se staršem ob predložitvi ustreznih dokazil zaradi stanovanjskega kredita zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, glede na dohodkovni razred, ki jim je določen z odločbo Centra za socialno delo. Dokazila starši dostavijo na upravo vrtca v računovodstvo, skupaj z izpolnjeno izjavo. Pravica do nižjega plačila vrtca zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po posredovanju izjave z vsemi dokazili.

V prilogi najdete obrazec Izjave in določbo 4. člena, ki natančno pojasnjuje vse pogoje za uveljavljanje nižjega plačila vrtca. Upoštevali bomo le popolno dokumentacijo, skladno s 4. členom Sklepa.

 

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto

Možnosti prejemanja in plačevanja računov za oskrbnine

Spoštovani starši.

1. PREJEMANJE RAČUNOV

Obračun oskrbnin za vašega otroka bomo izvajali konec vsakega meseca. Račune bo možno prejemati kot e-račun preko UJP (Uprave Republike Slovenije za javna plačila) ali v papirni obliki  (UPN obrazec). Izberete lahko med naslednjimi možnostmi:

A. prejemanje e-računov po elektronski pošti preko UJP (izpolnite izjavo 1 za prejemanje e-računa po elektronski pošti)

Račune boste dobili po elektronski pošti preko UJP.

 

B. prejemanje računov v papirni obliki

Položnice za plačilo oskrbnin lahko brez provizije plačate v poslovalnici Delavske hranilnice na Glavnem trgu v Novem mest

 

C. rejemanje e-računov neposredno v vašo spletno banko preko UJP (izpolnite izjavo 2 za prejemanje e-računa v spletno banko)

Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt osebni račun in urejeno elektronsko poslovanje. Med izdajatelji e-računov poiščite OŠ OTOČEC (DŠ 95753443), v polje referenčna oznaka pa prepišite sklicno številko z zadnjega UPN obrazca (referenca prejemnika), ki ste ga skupaj z računom prejeli od nas. Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko, kjer jih boste tudi plačali. Računov v papirni obliki od takrat naprej ne boste več prejemali. Natisnete si jih lahko sami iz spletne banke.

D.*NOVO: prejemanje e-računov v mobilno denarnico mBills (izpolnite izjavo 3 za prejemanje e-računa v mobilno denarnico mBills)

Prejemanje računov uredite preko ponudnika MBILLS, d. o. o., Tržaška cesta 118, Ljubljana (www.mbills.si).

 

Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo mobilno denarnico, kjer jih boste tudi plačali. Računov v papirni obliki od takrat naprej ne boste več prejemali.

Starši, ki želite prejemati račune v elektronski obliki, morate za prejemanje računov na način pod A., C. in D. točko izpolniti izjavo za prejemanje e-računov

2. ZBIRNE POLOŽNICE

Če imate v VRTEC hkrati vključenih več otrok, si lahko uredite prejemanje zbirne položnice, vendar samo v primeru, če boste račun prejemali v papirni obliki ali kot e-račun po elektronski pošti preko UJP ali kot e-račun v mobilno denarnico. Za otroke v vrtcu je možna ena zbirna položnica. (Izpolnite izjavo za prejemanje zbirnih položnic).

Zbirna položnica ni možna, če se boste odločili za prejemanje e-računov neposredno v vašo spletno banko, ker e-slog ne podpira združenih UPN obrazcev. Posamezno plačilo je namreč vezano na posamezen račun.

3. SEPA DIREKTNA OBREMENITEV (TRAJNIK)

Plačilo si lahko uredite tudi preko SEPA direktne obremenitve (trajnik). V tem primeru je možno:

  • zbirna položnica in račun v papirni obliki ali
  • zbirna položnica in e-račun po elektronski pošti ali
  • prejem e-računa po elektronski pošti.

Izpolniti morate soglasje za SEPA direktno obremenitev in jo predložiti v računovodstvo šole.

Vsi obrazci so dosegljivi na spletni strani OŠ OTOČEC-VRTEC.

Za dodatne informacije lahko pokličete v računovodstvo, na tel. 07 3099900, ali pošljete vprašanje na elektronski naslov racunovodstvo@os-otocec.si.

Izpis otroka iz vrtca

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu.

Izpis otroka je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.

(Obrazec izpolnite tudi v primeru, kadar izpišete otroka iz vrtca – zaradi odhoda v šolo).

Koriščenje rezervacije

1. Uveljavljanje počitniške rezervacije

Starši lahko uveljavljate rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno in sicer v času od 1. junija do 30. septembra.

Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca.

2. Uveljavljanje rezervacije zaradi bolniške odsotnosti

V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni.

Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti.

Uveljavljanje počitniške rezervacije in rezervacije zaradi bolniške odsotnosti veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico, oziroma pravili, ki jih določa občina plačnica.

Karantena na domu – pridobitev dokazila za vašega otroka

V primeru pozitivnega rezultata testiranja pri staršu ali drugi osebi, s katerim je bil otrok v visoko rizičnem tesnem kontaktu, si za otroka pridobite dokazilo o
karanteni.

V primeru, da se v vrtcu pri otroku ali zaposlenem potrdi okužba s SARS-Cov-2, smo prav tako upoštevajoč navodila NIJZ-ja dolžni vsem osebam, ki so bile v visoko rizičnem tesnem kontaktu z osebo s potrjeno okužbo, priporočiti 10 dnevno karanteno na domu.

Za čas odrejene karantene se staršem prizna pravica do oprostitve plačila vrtca za dneve odsotnosti otroka.

Obrazec za pridobitev Izjave o karanteni na domu je dostopen preko naslednje spletne strani:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html

Karantena na domu se izvaja po navodilih NIJZ: https://www.nijz.si/izolacija

(Visited 1.005 times, 1 visits today)
Dostopnost